Ubuntu Budgie

当前版本
Ubuntu Budgie 19.04 告诉我们有更新
操作系统
Linux
基于发行
Debian,Ubuntu
处理器架构
i386,x86_64
桌面
Budgie
类型
Desktop,Live Medium
官网
https://ubuntubudgie.org/
Linux发行版 TOP 10
  • 软件信息
  • 更新日志
  • 软件截图 (5)
  • 评论 (0)
1258

Ubuntu Budgie 是基于 Ubuntu 的发行,其特色是使用 Budgie 桌面。

Ubuntu Budgie是基于Ubuntu的发行,其特色是最初由Solus项目开发的Budgie桌面。Budgie是从零开始创建的且与GNOME stack紧密结合,其主旨在于易用性和优美雅致,并能提供一些有用的特性,例如Raven通知及定制中心。

标签:#Budgie
官方网址: 访问 | Linux发行版

Ubuntu Budgie 19.04 ( 2019-05-20)

ubuntu-budgie-18.04-desktop.jpgubuntu-budgie-18.04-terminal.jpgubuntu-budgie-18.04-theme.jpgubuntubudgie-17.10ubuntubudgie-17.04
查看更多信息

我要发表看法

«-必填

«-必填,不公开

«-我信任你,不会填写广告链接

若看不清,请点击更换

«- 点击按钮

  • 下载地址
Ubuntu Budgie 19.04 64bit
  • 相关资讯

其他发行版推荐